Bronbemaling

Bronbemaling heeft tot doel om de grondwaterspiegel te verlagen. Het grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt het water afgevoerd. Op deze manier daalt de grondwaterspiegel tijdelijk op een bepaalde plek. Bronbemaling wordt toegepast als er werkzaamheden zijn onder de grondwaterspiegel. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er leidingen of rioleringen worden aangelegd, maar bronbemaling […]

Bronbemaling Meer lezen »