Bronbemaling

Bronbemaling heeft tot doel om de grondwaterspiegel te verlagen. Het grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt het water afgevoerd. Op deze manier daalt de grondwaterspiegel tijdelijk op een bepaalde plek. Bronbemaling wordt toegepast als er werkzaamheden zijn onder de grondwaterspiegel. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er leidingen of rioleringen worden aangelegd, maar bronbemaling wordt ook toegepast als er een kelder of parkeergarage gebouwd wordt. Dit is dus belangrijk als u bijvoorbeeld een kelder bij of onder uw droomhuis wilt hebben.

Er zijn verschillende soorten bronbemalingen. Welke vorm van bronbemaling gebruikt gaat worden, wordt mede bepaald door een aantal factoren. Dit kan aan de volgende factoren liggen: de bodemopbouw, de grondwaterstand, de afmeting van de ontgraving, de diepte van de ontgraving en de planning van de werkzaamheden.

Open bemaling

Een open bemaling is een makkelijke manier om de grondwaterspiegel te verlagen. Deze manier wordt gebruikt bij een grond met een slechte doorlaatbaarheid of bij kleine ontgravingen. Om de grondwaterspiegel te verlagen, worden meestal vuilwaterpompen gebruikt. Met deze pomp wordt het overtollige water afgevoerd.

Verticale bemaling

Een verticale bemaling heeft vier vormen. De vier verticale bemalingen zijn de vacu├╝mbemaling, spanningsbemaling, deepwellbemaling en zwaartekrachtbemaling.

Een vacu├╝mbemaling is de meeste gebruikte bemaling en is geschikt voor matig doorlatende grondlagen. Bij deze methode worden er verticale filterbuizen gebruikt, deze worden ongeveer om de drie meter geplaatst. De filters worden aangesloten op een verzamelleiding en de verzamelleiding wordt aangesloten op een zuigpomp.

Bij meer diepte wordt er gebruikt gemaakt van een spanningsbemaling. Er worden langere filterbuizen gebruikt en dit moet de druk van het water weghalen. Op deze manier wordt er voorkomen dat de ontgraving openbarst.

De deepwellbemaling komt vaak alleen voor bij grote bouwputten. Het wordt gebruikt bij grote dieptes. Bij deze vorm van bemaling wordt er een verticaal boorgat geboord. In dit gat wordt een onderwaterpomp en een filter geplaatst.

Bij de zwaartekracht bemaling worden er zwaartekrachtfilterbuizen gebruikt. Dit wordt gebruikt bij grond die meerdere storende lagen heeft. De zwaartekrachtfilters zijn net zoals de spanningsfilters lang. Maar het verschil is dat de zwaartekrachtfilters open zijn met een inhanger. Het water wordt opgevangen door de openingen in de filter en wordt afgevoerd door de inhanger.

Horizontale bemaling

Bij een horizontale bemaling wordt er met een machine een afvoer, horizontaal in de grond gebracht. Deze horizontale afvoer wordt aangesloten op een zuigpomp. Dit is effectiefste manier van bemaling, omdat dit precies op de plaats ligt van het water wat onttrokken moet worden. Dit kan alleen gebruikt worden bij grond die geen kabels of leidingen in de grond heeft.

Retour bemaling

Bij een retourbemaling wordt het onttrokken water weer terug in de grond gebracht. Dit kan verschillende redenen hebben. Een provincie kan dit verplichten, het kan zijn dat er geen afvoer mogelijkheden zijn, maar het kan ook te maken hebben met de grond. Er kan retour bemaling gebruikt worden om zettingen in de grond te voorkomen of om te voorkomen dat de gewassen schade lijden.

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!