Meer- en minderwerk nieuw bouw woning bouwen met Architectuurwonen

Meer- en minderwerk bij uw nieuwbouwwoning: een veelbesproken bouwitem

Meer- en minderwerk is voor veel mensen die een huis gaan bouwen een hot item. Waarom? Veel kopers ervaren meer- en minderwerk als onduidelijk en duur. Hierdoor krijgen veel mensen het gevoel dat de marge van het bouwbedrijf goed gemaakt moet worden op het meer- en minderwerk van de villa. Is dit wel terecht?

Wat is meer- en minderwerk

Om te kijken hoe het nou zit met meer- en minderwerk is het handig om te kijken wat meer- en minderwerk nu exact is en hoe het tot stand komt. Een woning wordt in de basis altijd gebouwd conform contract, tekeningen en bestek. Daar is de aanneemsom op gebaseerd. Alle wijzigingen die nadien in overleg plaatsvinden is meer- en minderwerk. U kunt hierbij denken aan verplaatsen van stopcontacten, ander sanitair, wijziging van hang- en sluitwerk, enz.

Wat is meerwerk?

Meerwerk verwijst naar extra werk dat wordt uitgevoerd bovenop het oorspronkelijk overeengekomen werk in een contract. Het kan ontstaan door wijzigingen in specificaties, ontwerpen of vereisten tijdens de uitvoering van een project. Bijvoorbeeld, als je tijdens de bouw besluit extra functies toe te voegen die niet in het oorspronkelijke contract stonden, wordt dit beschouwd als meerwerk. Het meerwerk wordt berekend aan de hand van een calculatie/begroting. Bij meerwerk wordt eerst gekeken naar de oorspronkelijke kosten van het aan te passen item, dit geld wordt in mindering gebracht. Vervolgens worden de nieuwe kosten berekend. In de meeste gevallen zijn de kosten daarna wat hoger.

Wat is minderwerk?

Het minderwerk verwijst naar werk dat oorspronkelijk was opgenomen in het contract maar om verschillende redenen niet hoeft te worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als bepaalde delen van het project niet nodig blijken te zijn, als er wijzigingen zijn in de specificaties die het werk verminderen, of als er efficiƫntere methoden worden gevonden om bepaalde taken uit te voeren.

Het bedrag wat hiervoor in de begroting is opgenomen krijgt u terug. Daarnaast heeft minderwerk invloed op de opslagen, dit bedrag krijg je ook terug. Let wel op, bij minderwerk kunnen er kosten ontstaan zoals extra werkvoorbereiding waardoor het bedrag soms minder hoog is dan u verwacht.

Meer- en minderwerk nieuw bouw woning bouwen met Architectuurwonen

Berekening verkoopprijs meerwerk

Het meerwerk wordt berekend aan de hand van een calculatie/begroting. Bij meerwerk zal eerst gekeken worden wat er al was berekend voor het aan te passen item, het geld dat daarvoor is berekend krijgt u terug. Vervolgens wordt berekend wat de kosten zijn voor het wijzigen van het item, dus voor het daadwerkelijke meerwerk (inclusief opslagen en btw). Bij minderwerk wordt er gekeken wat er in de begroting staat voor dat item, u krijgt echter niet alleen het bedrag terug dat vrijkomt door de lagere kosten. De vermindering van het bedrag heeft ook invloed op de opslagen, dit bedrag krijgt u ook terug. Let wel op, bij minderwerk kunnen er kosten ontstaan zoals extra werkvoorbereiding waardoor het bedrag soms minder hoog is dan u verwacht.

Vooraf meer duidelijkheid m.b.t. meer- en minderwerk

Wilt u vooraf meer duidelijkheid m.b.t. meer- en minderwerk dan is dit te ondervangen door vooraf alles exact in kaart te brengen en daar de aanneemsom op te baseren. Het voordeel hiervan is dat u precies weet wat u kwijt bent voor de woning en welke voorzieningen worden aangebracht. Het grootste nadeel hiervan is dat u vooraf alles bekend en uitgezocht moet hebben. Dit is een nadeel omdat u er tijdens de bouw van de woning misschien achter komt dat u toch andere tegels mooier vindt, of die deur toch niet vindt passen. Er zijn, zoals hierboven geschetst, verschillende reden te bedenken om het wel of niet te doen. Het is dus niet zozeer de vraag wat hierin verstandig is, maar waar u zich prettig bij voelt.

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!