Woningborg, welke garantie biedt mij dat?

Woningborg is een verzekeringsmaatschappij die zich bezig houdt met het verzekeren van nieuw te bouwen woningen en/of bedrijfspanden. Woningborg zelf staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Ongeveer 1100 ondernemingen staan ingeschreven bij deze organisatie, die voldoen aan de voorwaarden/eisen om onder Woningborg te mogen bouwen.

Woningborg, waar moet een bouwbedrijf aan voldoen om te worden ingeschreven?

De onderneming wordt bekeken door financiële specialisten, die beoordelen het betalingsvermogen en de liquiditeit van de ondernemingen. Hierdoor wordt er goed inzicht verkregen in de financiële draagkracht van een onderneming. Technische specialisten toetsen de onderneming op kennis van zaken en competenties.

Toegevoegde waarde bouwen onder Woningborg?

Het Woningborg certificaat biedt verschillende zekerheden, zoals:

  • Onder Woningborg dient de ondernemer de kwaliteit van de woning te waarborgen tot 6 jaar vanaf 3 maanden na oplevering. Bij eventuele ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar vanaf 3 maanden na oplevering.
  • Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw huis. Is afbouw om welke reden onmogelijk, dan verstrekken zij een financiële schadeloosstelling. Ook na oplevering van uw huis zal Woningborg de garanties van een bouwondernemer die failliet is gegaan overnemen.
  • De bouwondernemer dient verplicht het modelcontract van Woningborg te gebruiken met de bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting. In dit contract zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en van de bouwondernemer evenwichtig vastgelegd.
  • Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, als deze niet meer wil of kan herstellen.
  • Bij eventuele geschillen kan Woningborg bemiddelen en adviseren.

 

Welke werkzaamheden vallen niet onder de Woningborg garantie?:

  • Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd. Minderwerk bijvoorbeeld, valt niet onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling.
  • Voorrang Woningborg bepalingen.
  • Ongeacht wat er in de technische omschrijving vermeld staat, gelden de door Woningborg gehanteerde en geldende regelingen, reglementen en voorwaarden. In het geval dat er dus een tegenstelling in de stukken mocht zijn worden de Woningborg bepalingen gehandhaafd.

 

De diensten en producten van de Woningborg zijn erop gericht om:

  • De (financiële) risico’s van kopers te beperken.
  • De kwaliteit verhogen van de nieuw te bouwen villa.

Waarom het bouwen onder Woningborg adviseren!

Voor de bouwondernemingen heeft het bouwen onder Woningborg geen voordeel. Het financiële onderdeel van Woningborg wordt buiten de begroting van de onderneming vastgelegd. Omdat Architectuurwonen ingeschreven staat bij Woningborg, blijkt dat de onderneming voldoet aan de gestelde normen van bouwen die Woningborg eist. Woningborg heeft geen invloed op de bouwmethode maar bewaakt als externe partij de kwaliteit. Woningborg heeft de eisen, die wij als onderneming al als standaard hanteren. Voor u, als opdrachtgever, is het voordeel van bouwen onder Woningborg dat u een risico verzekering over het bouwproject heeft.

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!