Waarom een woning met Woningborg-garantie?

Bij het kopen van een nieuwbouwwoning wordt er vaak gelet op zaken zoals; het uiterlijk van de woning, de kwaliteit van de materialen en de locatie. Toch is het ook belangrijk om ook voldoende aandacht te schenken aan de financiële positie van het bouwbedrijf die de woning gaat bouwen, de garanties en risico’s tijdens de bouwperiode of de garantieperiode na oplevering van de woning. Voor deze juridische punten is Woningborg een uitkomst.

Wat is Woningborg?

Woningborg is een organisatie die zich voor de bouwsector bezig houden met het waarborgen van woninggaranties, certificering, advisering en toetsing & toezicht. Er staan ongeveer 1100 ondernemingen ingeschreven bij deze organisatie, die voldoen aan de voorwaarden/eisen om onder Woningborg te mogen bouwen. Woningborg staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Waaraan moet een bouwbedrijf voldoen?

Voordat een bouwbedrijf zich mag inschrijven bij Woningborg, wordt het bouwbedrijf zowel technisch als financieel beoordeeld. Woningborg kijkt onder anderen of de onderneming wel solvabel genoeg is en zij hun technische zaken op orde hebben.

Ingeschreven, en dan?

Eenmaal ingeschreven zal er een jaarlijkse check worden uitgevoerd bij de ingeschreven ondernemingen door de financieel beoordelaar. Eventuele financiële toekomstplannen die de onderneming wil gaan doen, worden besproken zodat de beoordelaar elk jaar een goed overzicht houdt.

Nadat het Woningborg certificaat is afgegeven zullen de technische specialisten van Woningborg de bouwwerkzaamheden steekproefsgewijs controleren en rapporteren. Dit kan een advies zijn over de uit te voeren werkzaamheden of een dwingend advies voor aanpassingen. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd.

Bij elke aanvraag voor een Woningborg contract wordt ieder bouwplan getoetst aan het bouwbesluit. Daarnaast zal Woningborg de technische omschrijving en de tekeningen controleren. Vervolgens zal het concept koop-/ aannemingsovereenkomst worden beoordeeld. Dit gebeurt op de juiste balans tussen opdrachtgever en het bouwbedrijf en op juridisch gebied.

De voordelen van een Woningborg-garantie

Met het Woningborg certificaat worden verschillende zaken gedekt:

  • Bij een faillissement van de bouwer tijdens de bouw, zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is afbouw om welke reden onmogelijk, dan verstrekken zij een financiële compensatie. Ook na oplevering van uw woning zal Woningborg de garanties van een bouwondernemer die failliet is gegaan overnemen;
  • Onder Woningborg dient de ondernemer de kwaliteit van de woning te waarborgen tot 6 jaar vanaf 3 maanden na oplevering. Bij eventuele ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar vanaf 3 maanden na oplevering;
  • Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming, als deze niet meer wil of kan herstellen;
  • De bouwondernemer dient verplicht het modelcontract van Woningborg te gebruiken met de bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting. In dit contract zijn de rechten en plichten van de opdrachtgever en van de bouwondernemer evenwichtig vastgelegd.
  • Bij eventuele geschillen kan Woningborg bemiddelen en adviseren.

 

Kortom

Woningborg heeft zijn diensten en producten erop gericht om, zowel de technische risico’s als financiële risico’s van kopers te beperken en de kwaliteit van de nieuw te bouwen woning te verhogen. Het bouwen voor ondernemingen onder Woningborg heeft geen voordelen. Wel geeft het aan dat de onderneming voldoet aan de gestelde normen van bouwen die Woningborg eist. De kwaliteit van ons werk wordt niet aangepast aan Woningborg, maar Woningborg heeft eisen die wij als onderneming al standaard hanteren.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen, neem dan contact op met één van onze verkoopadviseurs.

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!