Riet als dakbedekking

Riet wordt al eeuwen gebruikt als dakbedekking. Hoewel het vroeger een goedkope manier van dakbedekking was, zien we tegenwoordig vooral rieten daken bij huizen in het hogere marktsegment. Bijna iedereen heeft wel eens een huis gezien met een rieten dak. Toch weten veel van die mensen niet precies hoe het zit met zaken zoals de levensduur, brandveiligheid en isolatie.

Levensduur

De levensduur van riet is afhankelijk van meerdere factoren. Natuurlijk is er ten eerste een verschil in kwaliteit van het riet zelf. Dakdekkersriet is droog en heeft een wisselende stengeldiameter (van 5 tot 8 mm). Dit is kwalitatief goed riet, omdat het door de variatie in dikte beter ademt.

Daarnaast is ook de hellingshoek van een rieten dak belangrijk voor de levensduur. Zo kan riet bij een hellingshoek van dertig graden 10 tot 20 jaar meegaan en bij vijftig graden langer dan 35 jaar. De hellingshoek is belangrijk omdat riet niet waterdicht is. Water kan het rietpakket dus binnendringen. Echter, door een grote hellingshoek kan het water zo snel afgevoerd worden dat het geen schadelijke gevolgen heeft voor het riet.

Verder speelt onderhoud natuurlijk een grote rol bij de levensduur. Een rieten dak zal in de loop van de tijd gaan verweren en er kunnen algen op komen. Als die niet worden bestreden, dan zal de slijmerige algenlaag uiteindelijk kunnen zorgen voor het rotten van het riet.

Brandveiligheid

Het is bekend dat er veel vragen bestaan rondom brandveiligheid bij een rieten dak. Zo zou het erg brandgevaarlijk zijn en daardoor duur in de verzekering, of gevaarlijk omdat het bliksem aan zou trekken.

Door de ontwikkeling van het schroefdak is het brandgevaar van een rieten dak erg verkleind. Bij een schroefdak bevindt er zich geen open ruimte meer onder het rietpakket. Het riet wordt dus rechtstreeks op een gesloten ondergrond aangebracht. Daardoor kan er geen zuurstof worden aangezogen van binnenuit, en breekt een eventuele rietbrand niet uit maar gaat het riet slechts smeulen of het dooft zelfs helemaal. Een huis met deze constructie tegen brand verzekeren heeft hetzelfde tarief als een huis met een pannendak. Er is echter volgens het bouwbesluit van 2012 (artikel 2.71) meer nodig dan alleen een schroefdak om uw dak niet brandgevaarlijk te laten zijn. Zo is bijvoorbeeld het installeren van een goedgekeurde sprinklerinstallatie of het toepassen van een goedgekeurde brandvertragende coating ook van belang.

Bij het besluit om een bliksemafleidingsinstallatie te plaatsen op het dak moet u in overweging nemen hoe groot de kans op inslag is en hoe groot de eventuele gevolgen zullen zijn. De kans op inslag is voor een woning met een rieten dak vergelijkbaar met elk ander pand. De kans op inslag is vooral afhankelijk van de ligging (in een open veld of in een woonwijk) en de hoogte (is uw huis het hoogste punt in de omgeving). Als er wel een inslag plaatsvindt kunnen de gevolgen erg groot zijn. Echter, ook hierbij is het schoefdak weer een uitzondering. Hierbij is de kans op schade relatief klein, de inslag zelf zal wel schade veroorzaken maar daar blijft het dan ook bij.

Isolatie

Riet is lichter dan dakpannen en vormt daardoor minder een belasting voor de dakconstructie. Dat het lichter is wil niet zeggen dat het geen goede isolatie geeft. De warmtegeleidingscoëfficiënt is 0,20 W/mK. Dit wil zeggen dat riet een goede warmte-isolator is (hoe lager de waarde van de warmtegeleiding, hoe beter de isolatie). Het houdt in de zomer de warmte dus buiten en in de winter wordt de warmte goed binnen vastgehouden.

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!