WKB wet kwaliteitsboring bouw bij Architectuurwonen

De nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen: Wat betekent dit voor jou en Architectuurwonen?

Sinds 1 januari 2024 geldt in Nederland de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Met de recente invoering van deze wet ondergaat de bouwsector in Nederland aanzienlijke veranderingen. Deze wet heeft gevolgen voor zowel opdrachtgevers als bouwbedrijven, waaronder Architectuurwonen. In dit artikel verkennen we wat deze wet inhoudt en wat de impact ervan is op het bouwproces.

De Essentie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Wat is de wet en waarom is deze ingevoerd?

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is bedoeld om de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken te verbeteren. Het vervangt het huidige stelsel waarin de gemeente verantwoordelijk is voor het toezicht op de bouw. Met deze nieuwe wet verschuift de verantwoordelijkheid deels naar de bouwsector zelf. Dit betekent dat een aannemer zelf moet kunnen aantonen dat hij bouwt volgens het bouwbesluit van de Rijksoverheid. Tijdens de bouw wordt dit in de gaten gehouden en gecontroleerd door een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kwaliteitsborger is dus in geen geval organisatorisch, financieel of juridisch betrokken bij het bouwproject.

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever?

Transparantie en zekerheid

Als opdrachtgever brengt de nieuwe wet enkele positieve veranderingen met zich mee. Het proces wordt transparanter en er ontstaat meer zekerheid over de kwaliteit van het eindproduct. Wij als Architectuurwonen moeten namelijk aantonen dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen. Eén nadeel hierin is wel dat een kwaliteitsborger een extra stap is binnen het bouwproces en dit brengt weer extra kosten met zich mee.

Onafhankelijke kwaliteitscontrole

Opdrachtgevers kunnen nu rekenen op onafhankelijke kwaliteitscontroles tijdens het bouwproces. Dit vermindert het risico op gebreken en zorgt ervoor dat eventuele tekortkomingen tijdig worden ontdekt en aangepakt. Wij bouwen altijd al volgens de regels van het bouwbesluit met een bouw- en constructieberekening. Daarnaast voeren wij altijd al controles uit op de bouw, gedaan door een uitvoerder en een projectleider, waardoor eventuele gebreken tijdens de bouw al ontdekt werden. Bouwt u met Architectuurwonen, hoeft u niet bang te zijn dat de bouw nu langer duurt dan voorheen of dat een extra kwaliteitsborger problemen met zich meebrengt.

WKB wet kwaliteitsboring bouw bij Architectuurwonen

De impact op Architectuurwonen en andere bouwbedrijven

Veranderingen in de Werkwijze

Voor bouwbedrijven zoals Architectuurwonen betekent de wet dat de werkwijze aangepast moet worden. Er komt meer nadruk te liggen op het aantoonbaar maken van de geleverde kwaliteit, dit brengt wel extra administratieve zaken met zich mee. We zijn druk bezig met de implementatie van een consumentendossier waarin alle gegevens en rapporten worden opgeslagen. De kwaliteitsborging wordt hierdoor nog overzichtelijker waardoor een externe kwaliteitsborger geen extra werk heeft.

Focus op Samenwerking

De wet stimuleert samenwerking binnen de bouwsector. Het is van belang dat verschillende partijen zoals architecten, aannemers en toeleveranciers nauwer samenwerken om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. Bij Architectuurwonen werken we samen met eigen geselecteerde parnters. Al deze partners zijn op de hoogte van de nieuwe Wkb en dit zijn partners waarmee wij al voor langere tijd samenwerken. Met deze derde partijen hoeft u (nog steeds) geen contact te hebben tijdens het hele bouwproces.

Wil je meer weten over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Neem contact op voor meer advies voor de bouw van uw eigen villa >

Gratis inspiratiebrochure aanvragen

In onze brochure leest u meer over al onze villatypes en kunt u gerealiseerde villa's bekijken. Daarnaast sturen wij een prijslijst mee met verschillende opties. Op deze manier kunt u even rustig bekijken wat Architectuurwonen u te bieden heeft!

Vul onderstaande gegevens in en ontvang onze gratis inspirerende brochure!