Wat is welstand en een préadvies?

Een eigen huis bouwen en welstand

Het is u vast wel eens ten gehore gekomen: men wil een eigen huis bouwen en dan komt welstand om de hoek kijken. Meestal hoor je hierover geen positieve berichten. Maar wie of wat is welstand nu precies? Als u gaat bouwen of verbouwen heeft de gemeente de welstandscommissie in het leven geroepen om te toetsen of bouwwerken voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan in de gemeentelijk Welstandsnota, ook wel bestemmingsplan genoemd, en zijn opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit van een streek, wijk, buurt of straat te versterken dan wel te behouden.

Vooraf een préadvies

Het woord préadvies laat al enigszins doorschemeren wat het inhoudt en betekent, namelijk de mogelijkheid om voordat de hele procedure omtrent de bouwvergunning in werking wordt gezet eerst een advies van de welstandcommissie te krijgen. Het grote voordeel hiervan is dat wij voor u de bouwplannen nog kunnen aanpassen conform het préadvies van de commissie. Hierdoor zal de bouwvergunning een betere kans van slagen hebben en zal het hele vergunningsproces voor u ook het sneller verlopen. Architectuurwonen regelt tijdens het proces van een eigen huis bouwen de gehele vergunningprocedure. Met andere woorden, u hoeft zich hierover geen zorgen te maken en kunt zich volledig concentreren op de afwerking en het interieur van uw droomhuis!

Alles onder één dak

Een eigen huis bouwen is een hele investering en een betrouwbare bouwpartner is dan geen overbodige luxe. Door te kiezen voor Architectuurwonen kiest u voor zekerheid. Het grote voordeel is dat u kiest voor een ‘alles onder één dak onderneming’ is dat u één aanspreekpunt heeft. U bent dus niet de schakel tussen architect en aannemer, wat zorgt voor overzicht, minder zorgen en maakt het eigen huis bouwen een plezierige onderneming. Bovendien verloopt het bouwproces met een ‘alles onder één dak onderneming’ sneller door de korte lijnen, worden miscommunicaties zoveel mogelijk voorkomen en kunt u flink op de kosten besparen, zoals de kosten van een architect.

Gerealiseerde villa Boswitje te Hengelo - Architectuurwonen - zijaanzicht rechts 1920x1080
Gerealiseerde villa Boswitje te Hengelo - Architectuurwonen - achterzijde 1920x1080
Gerealiseerde villa Boswitje te Hengelo - Architectuurwonen - dakkapel