Wat is de bouwtijd van een huis bouwen?

Het hele bouwproces is afhankelijk van alle wensen voor oplevering, van begin start bouw tot de uiterlijke oplevering kan circa 8 maand tot 12 maanden in beslag nemen. De ruwe planning ziet er als volgt uit. Vanaf het eerste gesprek tot aan het tekenen van een contract kunnen wij verzorgen in zo’n 6 weken. Na ondertekening van het contract zullen wij direct de stukken opsturen aan het kwaliteitsteam voor een vooroverleg. Wanneer het unieke ontwerp goedgekeurd is, hebben wij circa 5 weken nodig om alle vergunningstukken uit te werken met onze bouwpartners en wij verzorgen de vergunningsaanvraag.

Vanaf dat moment start het vergunningsproces, waarvoor elke gemeente 8 weken de tijd heeft gereserveerd. Na het vergunningsproces liggen de vergunningsstukken ter inzage bij de betreffende gemeente en hebben mensen 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Als er geen bezwaren zijn, zijn wij voornemens binnen enkele weken te beginnen met de realisatie van de woning.

Ruwe planning

Als tijdens het vergunningsproces kunt u zich alvast bezighouden met de inrichting van uw huis. Zo wordt de bouwtijd zo efficiënt mogelijk gebruikt. Het daadwerkelijk bouwen van een huis neemt ongeveer 8 tot 12 maanden in beslag. Wij hanteren een strakke planning, zodat u precies weet in elke weken bepaalde werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Door de planning heeft u exact in kaart wanneer de woning kan worden opgeleverd. Deze datum zal bovendien contractueel worden vastgelegd.

Gerealiseerde villa Boswitje te Noordwijk - Architectuurwonen - deuren
Gerealiseerde villa Boswitje te Noordwijk - Architectuurwonen - detail